top of page

Forretningsutvikler
- fra ord til handling

Forretningsutvikler og mentor

 

Er bedriften i en fase hvor salgskompetansen og salgsmotivasjonen trenger et løft? Har endrede markedsposisjoner gjort hverdagen tøffere? Er produktene og bedriften rigget for å fange opp de nye og krevende kundene som ikke lenger er lojale?

 

Etter 25 år med salgerfaring både internasjonalt og nasjonalt i de fleste kanaler, oppbygging av egen merkevare og ikke minst, tilrettelegging av salg via nye sosiale medier, er Lise Arvesen klar til å rykke inn i både små og mellomstore bedrifter og organisasjoner. Innovasjon skaper motivasjon og arbeidsglede!

Salgsmentor

 «Basert på bl.a Lises "drive" og tette kundekontakter vokste våre markedsandeler med bl.a 5 % til ca 50 % i Frankrike». 

 

«Lise kombinerte evnen til å tenke strategisk med en markert gjennomføringsevne som imponerte meg». 

 

«For en ressursperson!»

 

- Skule Storheill -

Director R&D and innovation Norwegian Design Council

bottom of page