Cash is queen!


I 2009 var undertegnede nominert til Årets Kvinnelige gründer av bladet HENNE. i juryen satt daværende sjef for Innovasjon Norge Gunn Ovesen, og daværende næringsminister Sylvia Brustad. Vi var 10 kvinnelige grundere som var nominert til prisen. Da min sønn, dengang 12 år hørte om nominasjonen spurte han " Hva er premien?". Svaret mitt var kort og litt fattig...."en vase og en brosje". Sønn på 12 år lo godt. Han trodde det var en spøk.....det var det ikke. Det tok litt tid før det gikk opp for meg hvor tullete hele situasjonen var. Hvem vinner vasen? Når jeg dro parallellen over til gutta skulle det ha blitt " Hvem av norges beste mannlig gründere vinner mansjettknappene? Hadde de stilt opp på prisutdelingen? Neppe. Men det gjør kvinner.....På prisutdelingen tok undertegnede bladet fra munnen. Både Innovasjon Norge sjefen og næringsministeren ble utfordret fra scenen den kvelden." Gi oss 1 million! " var beskjeden. To måneder sendere gikk disse to ut med stort avisoppslag - de hadde funnet på noe helt nytt. Nå skulle en kvinnelig gründer motta 1 million hvert år fremover!

Prisen har senere blitt gitt ut hvert år, til stor glede og viktighet for de som har mottatt den.

"Cash is king" er et kjent utsagn. Den kvelden lagde jeg et nytt utsagn " Cash is queen!". Finansiering , eller mangel på kaptial bremser mange grunderbedrifter i både tidligfase og vekstfase.

I februar 2008 lanserte Regjeringen en relativt pompøs plan - målet var å få 40 % kvinnelige grundere innen 2012.Planen fungerte ikke....det ble ikke nevneverdig flere kvinnelige grundere. Lærte man noe? Det ser ikke slik ut. Planen i 2008 har en klar paralell til dagens plan. Hvordan skal vi skaffe nok risikovillig kapital? Når skal myndighetene ta inn over seg at dette må være på agendaen? Inntil videre fortsetter norske (kvinnelige) grundere å finansiere sine selskaper med FFF kapital. Det står som kjent for Friends, Fools and Family. Vasen er heldigvis borte fra premiebordet..

Heia alle grundere som våger å satse til tross for og ikke takket være næringsplaner fra velmenende politikere.

http://e24.no/makro-og-politikk/cash-is-queen/2858841

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utlysning-av-pris-til-arets-kvinnelige-g/id548407/

http://www.dn.no/grunder/2015/10/29/1408/Danske-Bank/dette-mangler-i-regjeringens-grnderplan

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle