top of page

Styrekonsulent

Lise Arvesen bidrar inn i styrer hvor den digitale transformasjonen krever mot til å ta nye diskusjoner basert på forventninger fra de nye digitale kundene. Digitale strategier blir navet i alle bedrifter og organisasjoner og styrets digitale kompetanse vil bli etterspurt.  

Lise påtar seg både ordinære styreverv, men kan også kontaktes for å bidra inn i styret i en tidsbestemt periode som innleid konsulent. Disruptive forretningsmodeller utfordrer alle. Det er ingen tid å miste.

 

                "Only crises, potential crises or big opportunities can help create a sense of urgency!"

Styreverv 

Samarbeispartnere

 

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/lise-arvesen-8a6a885?trk=hp-identity-name

bottom of page